Witaj na naszej stronie !

 

„W WYCHOWANIU CHODZI WŁAŚNIE O TO,

AŻEBY CZŁOWIEK STAWAŁ SIĘ CORAZ BARDZIEJ

CZŁOWIEKIEM…”

( Św. Jan Paweł II, 02.06.1980 )

separator

  NIECH TO MOTTO NASZEJ SZKOŁY BĘDZIE WYKŁADNIĄ

 W WYCHOWANIU MŁODEGO POKOLENIA.

Kliknij aby wejść na starą wersję strony.

 

OFERTA SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

SZKOŁA ZOSTAŁA WYRÓŻNIONA NASTĘPUJĄCYMI CERTYFIKATAMI:Znalezione obrazy dla zapytania smile gif animation

 1. „Szkoła z klasą”,
 2. „Nauczyciel z klasą”,
 3. „Uczeń z klasą”,
 4. „Szkoła Wspierająca Uzdolnienia” (cztery razy),
 5. „Szkoła Odkrywców Talentów”
 6. „Szkoła bez przemocy” (trzy razy),
 7. „Szkoła Przyjazna dla Sportu”,
 8. „Lekki tornister”,
 9. „Dziewczynka z zapałkami” (za działalność charytatywną i wolontariat),
 10. „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w ramach ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej,
 11. „Dąb Pamięci” – udział w programie „Katyń… ocalić od zapomnienia”
 12. „Program Edukacyjno-Terapeutyczny ORTOGRAFFITI”
 13. „Szkoła w ruchu”

MOCNE STRONY SZKOŁY:

 1. Przyjazna atmosfera wśród uczniów i dla uczniów oraz ich rodziców.
 2. Liczne sukcesy szkoły (na poziomie ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym).
 3. Bardzo dobry poziom pracy dydaktycznej – wysokie wyniki sprawdzianu.
 4. Bardzo dobre efekty pracy wychowawczej i opiekuńczej – skuteczna realizacja programu wychowawczego i profilaktyki.
 5. Praktyczne wykorzystywanie wyników ewaluacji wewnętrznej (tworzenie diagnozy i prognozy pracy szkoły) we wszystkich jej obszarach.
 6. Skuteczne kierowanie i zarządzanie szkołą.
 7. Sprawna komunikacja wewnątrz szkoły i poza nią (dziennik elektroniczny, strona internetowa, facebook).

UCZNIOWIE MAJĄ DO DYSPOZYCJI:

 1. Klasy:
 • ogólnodostępne realizujące innowacje pedagogiczne i programy własne,
 • integracyjne,
 • specjalne (dla dzieci z autyzm lub z głębokim niedosłuchem)
 • sportowe o profilu piłka ręczna,
 • dwujęzyczne.
 1. Wszechstronnie wykształconą kadrę:
 • dwóch pedagogów,
 • dwóch psychologów,Znalezione obrazy dla zapytania nauczyciel i uczniowie gify animowane
 • logopedę-surdologopedę,
 • surdopedagogów,
 • tyflopedagogów,
 • oligofrenopedagogów
 • socjoterapeutów,
 • specjalistów terapii pedagogicznej,
 • specjalistów Integracji Sensorycznej (SI),
 • specjalistów od zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • specjalistów od gimnastyki korekcyjnej na basenie;
 1. Otwartą na potrzeby uczniów i ich rodziców radę pedagogiczną, administrację i obsługę szkoły.
 2. Prężnie działający Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.
 3. Doskonałą bazę dydaktyczną i socjalną:
 • budynki szkolne z monitoringiem wizyjnym (oddzielnie dla klas młodszych i starszych)
 • we wszystkich salach lekcyjnych znajduje się komputer wraz z dostępem do Internetu i projektora multimedialnego oraz tablice multimedialne,
 • cztery pracownie komputerowe dla klas IV-VIII, jedną dla klas I-III oraz 4 pracownie mobilne w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła”,
 • „Salę poznawania świata” – ze sprzętem do stymulacji polisensorycznej,
 • Salę Integracji Sensorycznej,
 • salę widowiskową,
 • trzy nowoczesne sale gimnastyczne i dwie sale do gimnastyki korekcyjnej
 • wielofunkcyjne tartanowe boiska szkolne z monitoringiem wizyjnym,
 • bibliotekę szkolną wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
 • gabinet logopedyczny, w którym znajduje się specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji mowy i przesiewowego badania słuchu,
 • gabinety psychologów i pedagogów wyposażony w narzędzia do diagnozy pedagogiczno-psychologicznej,
 • gabinety do prowadzenia zajęć specjalistycznych wraz z pomocami dydaktycznymi,
 • świetlicę szkolną — czynną w godzinach od 6.30 do 16.15,
 • stołówkę szkolną,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej i stomatologa,
 • plac zabaw „Radosna Szkoła”.

UCZNIOWIE MOGĄ:

 1. Uczyć się język angielskiego z podziałem na grupy od pierwszej klasy (innowacja pedagogiczna);
 2. Uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, które wpływają na ich rozwój i aktywność oraz kreatywność – są to:
 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – Szkolna Akademia Nauki,
 • zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczne „Przygoda z przyrodą”,
 • zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne oraz porozumiewania się w językach obcych,
 • zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne – Szkolne Koło Programistyczne „Cybernetyczny świat”
 • zajęcia twórczości,
 • zajęcia sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, unihokej, itd.)
 • zespoły taneczne,
 • chór szkolny,
 • zespoły muzyczne,
 • Akademia Piłki Ręcznej.
 1. Redagować i wydawać gazetkę szkolną „Trójka na Szóstkę”.
 2. Uczestniczyć na terenie szkoły w cyklicznych spotkaniach z gwiazdami sportu i życia publicznego w Polsce.
 3. Brać udział w bogatej ofercie: uroczystości szkolnych, konkursów przedmiotowych oraz zawodów sportowych.
 4. Uczęszczać na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym) oraz na gimnastykę korekcyjną (w tym na basenie).
 5. Rozwijać różnorodną działalność charytatywną i wolontariat.
 6. Brać udział w wyjazdowych formach nauki i wypoczynku.

 

Pobierz fiszkę o projekcie realizowanym w naszej szkole

REGULAMIN REKRUTACJI