przeczytaj-koniecznie-wyniki-badań

Informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych!

Szanowni Rodzice Uczniów Klas Pierwszych,

informujemy, że składy osobowe klas pierwszych będą wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły przy ul. Kossobudzkiego 7 w dniu 27 sierpnia 2021 r. (piątek) o godz. 12.30. Termin ten podyktowany jest tym, że  jeszcze trwa rekrutacja uzupełniająca i zapisy uzupełniające do klas pierwszych.

Z poważaniem

dyr Bożena Rulak

9788326706189

Wyprawka do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice Przyszłych Pierwszoklasistów!

W związku z tym, że spotkanie informacyjne dla Państwa nie mogło odbyć się w szkole, ze względu na panującą sytuację pandemiczną, przekazujemy Państwu kilka informacji dotyczących organizacji pracy w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.

Podstawa programowa będzie realizowana przy pomocy podręczników wydawnictwa Nowa Era, cykl „Elementarz odkrywców”, a z języka angielskiego wydawnictwa „Oxford University Press Polska Sp. z o. o.”, cykl „Explore treetpos1”. Podręczniki wraz z ćwiczeniami do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego dzieci otrzymają w ramach bezpłatnego dostępu uczniów do podręczników szkolnych poprzez wypożyczenie ich z biblioteki szkolnej.
Państwo dokonują zakupu podręcznika do do religii, jeżeli dziecko będzie uczęszczało na te zajęcia edukacyjne. Tytuł podręcznika „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Ponadto kupują Państwo wyprawkę ucznia do klasy pierwszej, którą zamieszczamy poniżej:

WYPRAWKA DO KLASY PIERWSZEJ

Świetlica w szkole czynna jest od 6.30 – 16.15. Zapisy na świetlicę i obiady będą w pierwszym tygodniu września 2021 r. Poniżej zamieszczamy kartę zgłoszenia  do świetlicy szkolnej, a „Regulamin przyjęć” zamieszczony jest w zakładce po lewej stronie „świetlica – dokumentacja”.

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej wraz z klauzulą informacyjną

Dyrektor Szkoły wraz z Wychowawcami

pobierz

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy 7 dwujęzycznej w roku szkolnym 2021/2022

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy 7 dwujęzycznej w roku szkolnym 2021/2022:

Lista kandydatów przyjętych do klasy 7 dwujęzycznej

Lista kandydatów nieprzyjętych do klasy 7 dwujęzycznej

W zakładce „Rekrutacja do klasy VII dwujęzycznej” umieszczone są terminy procedury odwoławczej i postępowania uzupełniającego w przypadku, gdy pojawią się wolne miejsca, np., gdy ktoś z kandydatów przyjętych zrezygnuje.

pobierz

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy 7 dwujęzycznej

Poniżej podajemy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy siódmej dwujęzycznej w roku 2021/2022:

Listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy 7 dwujęzycznej

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do klasy 7 dwujęzycznej

kogucik

„Miała baba koguta”

28 maja w Lucieniu odbył się I Festiwal Pieśni Ludowej „Miała baba koguta”. Naszą szkołę reprezentowała w nim Antonina Burdon z klasy 5c. Wykonała utwór „Lipka” i zajęła I miejsce otrzymując nagrodę Złotego Kogucika.

(więcej…)

pobierz

Dalsza część rekrutacji do klasy 7 dwujęzycznej

W roku szkolnym 2021/2022 klasa 7 dwujęzyczna będzie liczyła 26 uczniów. Zakwalifikowani kandydaci na podstawie wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych w dniach 25-28 czerwca 2021 r. składają w sekretariacie szkoły kserokopie świadectw promocyjnych do klasy siódmej. Komisja rekrutacyjna przeliczy punkty za oceny na podstawie art. 139 USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), który brzmi: (więcej…)

przeczytaj-koniecznie-wyniki-badań

Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do kl. 7 dwujęzycznej

Poniżej podajemy listę uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy 7 dwujęzycznej.

Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy 7 dwujęzycznej

 

zostanultrlogo

Zakończenie projektu Zostań Ultrasem

Zakończyła się pierwsza edycja projektu Zostań Ultrasem. (więcej…)

zostanultrlogo

Ultras Miejski

Już tylko 6 dni zostało do zakończenia projektu Zostań Ultrasem. (więcej…)

pobrane

Sempre Cafe Płock wspiera Zostań Ultrasem

Do grona sponsorów projektu Zostań Ultrasem dołączyło Sempre Cafe Płock. (więcej…)