W dniu 15 marca odbył się w naszej szkole konkurs języka angielskiego pt. : ,, I Feel Green”, związany z obchodami Dnia św. Patryka – patrona Irlandii. Udział w nim wzięły wszystkie klasy IV. Każda klasa, pod opieką nauczyciela języka angielskiego, przygotowała transparent , ukazujący symbole i tradycje tego święta, flagę Irlandii oraz krótkie przedstawienie. Jury,w składzie: Sebastian Dorajczyk, Jakub Sołtysiak oraz Emilia Stańczak przyznało I miejsce klasie IV d, II – klasie IV a oraz III miejsce – klasie IV c. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz słodki poczęstunek. Pomysłodawczynią konkursu była p.Agnieszka Kuźniarowicz-Gruda