Uczniowie reprezentujący szkołę w poczcie sztandarowym wzięli udział w miejskich obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja. Delegacja uczniów uczestniczyła zarówno w uroczystościach złożenia kwiatów przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, jak i we mszy świętej w Bazylice Katedralnej oraz w uroczystościach przy Płycie Nieznanego Żołnierza. Szkołę reprezentowali uczniowie klas siódmych i ósmych – Oliwia Czachowska, Alicja Kapela, Nadia Pogorzelska, Maja Stawicka, Mateusz Bartlewski i Bartosz Czyżewski. Kwiaty w imieniu społeczności szkolnej złożyła Katarzyna Szewczenko.