2 września 2019 roku wspólnie wyruszyliśmy (słowami Pani wicedyrektor Elizy Ogorzałej) w rejs Nowego Roku Szkolnego 2019/2020. Starsi uczniowie bez trudu odnaleźli się w dobrze znanych, szkolnych „kajutach”, natomiast nowi uczniowie z klas pierwszych mieli dziś niezwykłą uroczystość. Ślubując, za magicznym dotknięciem Dyrekcji Szkoły: Pani Bożeny Rulak, Pani Iwony Anioł-Dziadkowiec oraz Pani Elizy Ogorzałej, z ciekawości i radością weszli na pokład naszej Trójki. Dobre wiatry przywiały na tę okoliczność Lwa Honorka ze Straży Miejskiej, który przypomniał pierwszakom najważniejsze zasady bezpieczeństwa, a urocza część artystyczna pokazała pełne żagle zdolności naszych uczniów.