9 grudnia finał programu „Szachy w mazowieckiej szkole” odbył się w Warszawie. Reprezentantką naszej szkoły była Anna Włodarska, którą przygotowywała p. Karolina Szelągowska podczas zajęć szachowych. Uczennica otrzymała dyplom uznania za osiągnięte wyniki. Warto brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, dzięki którym możemy odkryć w sobie pasje.