cs

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła” przekroczył półmetek i wchodzi w drugi – kluczowy z punktu widzenia celów programu – etap realizacji, w trakcie którego szkoły uczestniczące w programie będą realizować zadania dotyczące wdrażania TIK w proces nauczania.

Program składa się z 4 komponentów:

  • e-szkoła: wyposażenie (doposażenie) szkół podstawowych w sprzęt komputerowy (do wykorzystania w szkole);
  • e-uczeń: zakup urządzeń cyfrowych dla uczniów (do wykorzystania w szkole i w domu;
  • e-nauczyciel: przeszkolenie 40 „e-trenerów” i 1200 „e-moderatorów” i 19 tysięcy e-koordynatorów szkolnych w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK);
  • e-podręczniki: przygotowanie 18 nieodpłatnych e-podręczników i 2500 otwartych zasobów edukacyjnych, dostępnych na wolnej licencji Creative Commons, które będą dostępne na otwartym publicznym portalu edukacyjnym dla uczniów i nauczyciel

Za program odpowiedzialne są Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Projekt e-nauczyciel i e-podręczniki realizowane są przez agendę MEN – Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Cyfrowa szkoła zamiast tradycyjnych książek proponuje e-podręczniki:

http://www.youtube.com/watch?v=yIf5l-xwk8E

Dobra wiadomość dla entuzjastów „Cyfrowej szkoły”, gorsza – dla wszystkich wątpiących w celowość tworzenia e-podręczników i realizacji programu. Wyniki sondażu on-line, który zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej w październiku i listopadzie 2012 r., potwierdzają potrzebę wprowadzania technologii informacyjno-komunikacyjnych do szkół. Sygnalizują ją wszystkie grupy ankietowanych. W ankiecie wypowiedziało się 10 229 osób, w tym 5716 nauczycieli, 1373 rodziców oraz 3140 uczniów i innych zainteresowanych.

10 rzeczy, które można  zrobić z e-podręcznikiem, a nie można zrobić z papierowym wydaniem:

-posłuchać audio

-rozwiązać test

-automatycznie sprawdzić słówko czy termin

-obejrzeć video

-wygodnie zrobić kopię fragmentu do cytatu

-zabrać całą bibliotekę na wakacje

-podkreślić tekst nie niszcząc książki

-powiększyć zdjęcie

-wysłać maila do nauczyciela

-przetłumaczyć tekst

Jak powstaną e-podręczniki?

epodr

 Cyfrowa szkoła w liczbach:

 

 mapkaCS

Cyfrowa Szkoła – JESTEM NA TAK!

Co łączy Katarzynę Grocholę, Grażynę Wolszczak, Magdalenę Wójcik, Tamarę Arciuch, Wojciecha Malajkata i Pawła Wilczaka? Każda z tych osób wzięła udział w kampanii „Cyfrowa Szkoła – Jestem na TAK”, popierając pilotażowy program „Cyfrowa Szkoła” realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Spot z udziałem Ambasadorów już od grudnia jest emitowany na stronie www.cyfrowaszkola.men.gov.pl.

Nowoczesna szkoła potrafi z sukcesem wykorzystywać technologie cyfrowe, pozwalając nauczycielom uczyć efektywniej i bardziej angażować uczniów. Doświadczenia dyrektorów placówek oświatowych i postępy realizacji komponentu badawczego, prowadzonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji potwierdzają, że warto inwestować w innowacyjne rozwiązania.

Inicjatywa Cyfrowa Szkoła ma na celu wspieranie uczniów w umiejętności uczenia się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Szkolnictwo musi się reformować w tym kierunku i wykorzystywać nowe rozwiązania, aby w świadomy i wiarygodny sposób wprowadzać uczniów w świat społeczeństwa informacyjnego. Projekty wdrażane obecnie przysłużą się polskiej edukacji w przyszłości  – powiedziała Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odpowiedzialna za Program „Cyfrowa Szkoła”.

Opracowały  Aleksandra Dymitrow, Adrianna Koper