Oto opracowany i obowiązujący KODEKS „TIK W SZKOLE”

1 – Racjonalnie wykorzystujemy TIK  w szkole i w domu.

2 – Jesteśmy samodzielni, krytyczni i odpowiedzialni wykorzystując zasoby internetu.

3 – Wszystkie materiały wykorzystujemy zgodnie z prawem.

4 – Komunikujemy się wykorzystując Mobidziennik.

5 – Uczniowie i nauczyciele dzielą się wiedzą i doświadczeniem w zakresie TIK.

6 – Chronimy siebie i swoje dane w sieci.

7 – Włączamy się w realizacje szkolnych projektów edukacyjnych.