W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Poniżej można pobrać ogólne i szczegółowe wymagania egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego oraz formułę arkusza egzaminacyjnego, który będzie  obowiązywał.

Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty r. szk. 2020/2021

Formuła arkuszy egzaminacyjnych w r. szk. 2020/2021 r.