Od 8 lutego we wszystkich klasach realizujemy Program profilaktyczny „Uczeń SP 3 bezpieczny w sieci”. Zajęcia prowadzone przez wychowawców i nauczycieli informatyki mają na celu edukację dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych technologii.

W czasach gdy Internet stał się narzędziem, dzięki któremu możemy uczyć się i pracować warto pamiętać jakie niesie zagrożenia i jak bezpiecznie z niego korzystać. W tym roku spotykamy się z bohaterami „Sieciaków”, „Owiec w sieci”, programu „3…2…1…Internet”.

Dodatkowo wychowawcy realizują w/w tematykę w oparciu o scenariusze zawarte w programie „Loguj się z głową” – rekomendowanym przez Kuratorium Oświaty.

Uczeń SP 3 bezpieczny w sieci