Uczniowie klas I, II i III wraz z wychowawcami podsumowali zajęcia zapobiegające zachowaniom agresywnym i stosowaniu przemocy „Agresji stop” prowadzone przez psychologa szkolnego p. Katarzynę Podolewską. Każda z klas przygotowała plakat.

W tym roku szkolnym wyróżniono plakaty z klas I c, II e i III e. Wszystkie klasy otrzymały upominki sfinansowane przez Urząd Miasta Płocka – Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.