Od 19 marca uczniowie naszej szkoły rywalizują w projekcie Zostań Ultrasem. Celem projektu jest zmobilizowanie dzieci do aktywności fizycznej, przeciwdziałanie otyłości i wadom postawy oraz popularyzacja biegów ultramaratońskich organizowanych w okolicach Płocka. Uczniowie klas 4-6 mają do pokonania dystans Ultra Pazur Spring Edition – 60 km, zaś klasy 7 i 8 rywalizują na dystansie 108 km czyli Rogacz organizowanym przez Rykowisko. Aby uczestniczyć w rywalizacji dzieci wykonują spacery lub treningi biegowe na dowolnym dystansie i przesyłają do organizatorów dystans (zrzut ekranu lub zdjęcie aplikacji). Jest on sumowany. Tytuł Ultrasa otrzymają osoby, które do 31 maja pokonają w sumie wyznaczony dystans.

Zgłoszenia potrwają do końca marca. Zachęcamy do udziału wszystkich uczniów z klas 4-8. Organizatorami projektu są: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Płocku,  fundacja Ultra Pazur i  fundacja Rykowisko.

Zmagania można śledzić na stronie: https://view.genial.ly/6055b885f3bc7f0da6b970ff/interactive-content-zostan-ultrasem

Regulamin

ZOSTAŃ ULTRASEM

Organizatorzy:

– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. K. Makuszyńskiego w Płocku

– Fundacja Ultra Pazur

– Fundacja Rykowisko

Cele:

– aktywizacja uczniów w czasie pandemii i edukacji zdalnej

– poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego uczestników poprzez aktywność na świeżym powietrzu

– przeciwdziałanie otyłości i wadom postawy

– popularyzacja biegania i spacerów jako najprostszej formy aktywności

– popularyzacja imprez biegowych: Ultra Pazur i Rykowisko Ultra Trail

Termin realizacji: 19.03 – 31.05 2021

Zadanie:

Zadaniem ucznia jest pokonanie w sumie dystansu jednego z dwóch biegów ultramaratońskich: Ultrapazur Spring Edition (6o km dla uczniów klas 4-6) lub Rykowiska (108 km dla uczniów klas 7-8) wykonując dowolną ilość aktywności opartych na bieganiu lub spacerowaniu.

Formy realizacji:

– bieganie

– spacer

Sposoby realizacji:

Uczniowie w dowolnym momencie wykonują jedną z wyżej wymienionych aktywności zapisując jej przebieg za pomocą dowolnej aplikacji mierzącej kroki lub pokonany dystans. Jako dowód realizacji przesyłają przez dziennik elektroniczny zrzut ekranu lub zdjęcie ukazujące pokonany dystans (w przypadku aplikacji takich jak np. strava, mapmy run,  itp.) lub ilości kroków (z aplikacji krokomierz itp.). Pokonany dystans jest sumowany i w przypadku kroków przeliczany na kilometry.

Zadanie ukończy każda osoba, która w czasie trwania projektu w sumie pokona wyznaczony dystans.

Aplikacje monitorujące aktywność:

Pomiaru aktywności można dokonywać za pomocą:

– aplikacji mierzących w telefonie komórkowym: strava, MapMyRun, runtastic, sports tracker, GPS Sports Tracker lub inna tego typu

– zegarka sportowego, smartwatcha lub opaski

– dowolnej aplikacji mierzącej kroki np. krokomierza

Nagrody:

Każdy uczestnik, który ukończy wyzwanie otrzyma ocenę celującą za aktywność z wychowania fizycznego.

Wśród wszystkich, którzy pokonają wyznaczony dystans zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

– zgłoszenie chęci udziału do nauczyciela w-f Rafała Podolewskiego

– przesłanie zgody na udział w projekcie przez rodzica

– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu pieszych podczas realizacji

– organizowanie aktywności w bezpiecznych miejscach

– przesyłanie dowodów realizacji aktywności przez dziennik do organizatora

Postanowienia końcowe:

– udział w projekcie jest dobrowolny,

– do projektu można zgłosić się w każdym momencie jego trwania (aktywności wykonane przed zgłoszeniem się nie będą brane pod uwagę w zliczaniu kilometrów)

– z udziału w projekcie można zrezygnować w każdym momencie jego trwania

logo pazur pngzdjecie-rykowisko-ultra-trail-2020-8869