W marcu 2021 we współpracy z Wychowawcami, w klasach pierwszych zostały zrealizowane zajęcia profilaktyczno-edukacyjne pod hasłem „To jest dobre, a to złe”. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pedagoga Alicję Aktyl-Rosłaniec.

Poprawnie wskazywali  ilustracje, które służą  zdrowiu oraz te, które zdecydowanie zagrażają naszemu  zdrowiu i życiu. Co ważne,  potrafiły odpowiednio uzasadnić podawane przez siebie ciekawe przykłady dobrego zachowania. W nagrodę za wysoką aktywność podczas zajęć każda  klasa otrzymała od pedagoga upominki w postaci gier planszowych, które pochodzą z funduszu Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka. Poniżej można obejrzeć kilka ilustracji, z których warto brać przykład.