Uczniowie naszej szkoły zdobyli I, II miejsce oraz wyróżnienie w konkursie plastycznym pn. „Dziecko w sieci” , który był organizowany przez Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Płocku. 

Konkurs był realizowany przez Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej w Płocku w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. Organizowanego wspólnie z Polskim Centrum Safer Internet, które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”. Celem konkursu było unaocznienie młodym ludziom na jakie zagrożenia narażeni są każdego dnia podczas korzystania z Internetu, a także ukazania problemów występujących w świecie wirtualnym.

Komisja konkursowa przyznała:

  • uczennicy klasy 6e Aleksandrze Dylewskiej – I Miejsce,
  • uczennicy klasy 7b Zuzannie Rubinkowskiej – II Miejsce.
  • uczennicy klasy 7c Annie Pawlak – Wyróżnienie.

GRATULUJEMY! :)