W dniach 17 i 20 września odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku na rok szkolny 2021/2022. Uprawnionym do głosowania był każdy uczeń szkoły z klas IV – VIII. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: p. Elżbieta Dobies oraz uczennice klasy ósmej: Maria Plichta, Zuzanna Rubinkowska, Laura Stanuszkiewicz, Anna Szczepańska. Po zakończeniu wyborów Komisja Wyborcza dokonała podliczenia głosów. Oddano 438 głosów. W skład Samorządu Uczniowskiego weszło czworo uczniów z największą liczbą głosów: Wiktoria Nowicka (8d), Alan Rokicki (8e), Filip Łątka (7e) oraz Jakub Kamiński (8a). Uczniowie wybrali także opiekuna Samorządu Uczniowskiego – p. Marzenę Klekowicką. Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w głosowaniu. Gratulujemy wszystkim wybranym. Życzymy wielu pomysłów i wytrwałości w pracy. Powodzenia!