Uczniowie klas VI i VII wraz z wychowawcami  klas, we współpracy z rodzicami,  realizowali Program Profilaktyczny – „ Fantastyczne Możliwości”. Jest to program wczesnej profilaktyki alkoholowej, której istotą jest zapobieganie problemom zanim one wystąpią. Realizacja programu trwała od  listopada do grudnia 2021 r. Głównym celem programu była nauka rozpoznawania wpływów społecznych skłaniających do picia alkoholu oraz umiejętności przeciwstawiania się tym wpływom.

Obok nauczyciela – wychowawcy  w realizacji programu w klasie czynny udział brali liderzy. Liderzy to wybrani i przeszkoleni uczniowie, którzy – w ramach programu – otrzymali do wykonania konkretne zadania.

Wychowawcy klas VI – p. E. Buchalska, p. E. Łabuś, p. M. Gromanowska, p. M. Jankowska, oraz   klas VII – p. A. Sobiecka, p. J. Szafaryn- Daniłowicz, p. A. Kuźniarowicz- Gruda, p. K. Biegańska, p. J. Gostomska, p. K. Wysocka oraz pedagog szkolny p. E. Stania- Tomczak podają rezultaty programu:

  • integracja zespołu klasowego,
  • większa współpraca w grupie,
  • poznanie czynników ryzyka związanych z używaniem alkoholu,
  • poznanie wpływu alkoholu na organizm człowieka,
  • poznanie siły i mechanizmów nacisku grupy rówieśniczej na jednostkę,
  • nauka asertywnej odmowy,
  • zachęcanie do pożytecznego spędzania wolnego czasu w towarzystwie rówieśników i kolegów.