Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”, w ramach którego otrzymała wsparcie finansowe w wysokości  237 000 zł na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w  kształtowaniu i  rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codzienny. Do 31.12.2021 r. szkoła  wykorzystała, zgodnie z założeniami programu, 60% otrzymanej kwoty, którą wydano na:

  1. narzędzia do obróbki drewna i metalu,
  2. roboty edukacyjne, klocki do samodzielnej konstrukcji, drukarki 3D, laptopy do drukarek 3D, mikrokontrolery, wizualizer, mikroskop,
  3. sprzęt gospodarstwa domowego,
  4. wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej.

Zakupiony sprzęt posłuży do prowadzenia:

  1. zajęć informatyki – robotyka, programowanie, druk 3D,
  2. zajęć technicznych związanych z obróbką drewna i metalu,
  3. zajęć w pracowni kulinarnej,
  4. zajęć z zakresu doradztwa zawodowego.

Pełna realizacja programu „Laboratoria Przyszłości” ruszy od 01.09.2022 roku.