Tegoroczna edycja konkursu „Wiedzy o Mazowszu” przygotowana przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego nosi podtytuł „Mazowsze w Europie”

Przystępując do pracy nad projektem zastosowaliśmy metodę „burzy mózgów”, za pomocą której wyłoniliśmy tytuł: „Mazowszanin – Europejczyk. Mazowsze bliskie mojemu sercu”, Zadaliśmy sobie także pytania: Jakie jest miejsce Mazowsza w Europie? Co ziemia mazowiecka wnosi do cywilizacji europejskiej i co w zamian otrzymuje?

Odpowiadając na te pytania, doszliśmy do wniosku, że region mazowiecki zajmuje ważne miejsce w Europie i wzbogaca kontynent europejski o unikatowe dzieła sztuki ludowej, różnorodność flory i fauny, zabytki kultury materialnej oraz myśl intelektualną pokoleń Mazowszan. Ustaliliśmy skład grupy projektowej reprezentującej naszą szkołę. Przygotowaliśmy wystawę prezentującą folklor łowicki i kurpiowski,  oraz gwarę ludową.

Poznawaliśmy bogactwo przyrodnicze regionu mazowieckiego z najlepiej zachowanymi w Europie wydmami śródlądowymi oraz siedliskami bobra i łosia. Wykonaliśmy plakat prezentujący walory Kampinowskiego Parku Narodowego wpisanego na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO.

Przedstawiliśmy wybrane garunki roślin i zwierząt rzadko spotykanych w Europie w prezentacji „Bioróżnorodność Mazowsza”

https://prezi.com/view/IErekLSERqx8pCVjhGUH/

Pokazaliśmy mało znane,ale niezwykle piękne zabytki Mazowsza, a do każdego z nich

dołączyliśmy opis w formie wierszowanej.

https://prezi.com/p/dovccqspxyuj/?present=1

Przybliżyliśmy postacie wybitnych Mazowszan, przygotowując wystawę, lapbooki oraz wieczorek poetycki. Do jego wysłuchania na lekcji j. polskiego  zaprosiliśmy klasę 8c.

Zastanowiliśmy się także, co Europa ofiarowuje nam? Wspólnie doszliśmy do wniosku, że dzięki przynależności do Unii Europejskiej niemal w każdym polskim miescie, miasteczku czy wsi powstały boiska, place zabaw, scieżki rowerowe, odnawiano drogi i zabytki, Swoje spostrzeżenia zawarliśmy w prezentacji przygotowanej w programie EMAZE.

https://www.emaze.com/@ALRRZFOCF/projekty-unijne

Jesteśmy częścią Europy, Polakami i Europejczykami.Mamy wspólną przeszłość i teraźniejszość. A Mazowsze zajmuje ważne miejsce w historii i tradycji europejskiej.

Rezultat naszych działań udostępniliśmy całej społeczności szkolnej w postaci wystawy oraz filmiku, prezentowanym ponizej:

https://youtu.be/nev3-DFSojQ

Uczniowie reprezentujący szkołę w projekcie: Anna Pawlak, Joanna Suwała, Marcelina Kaliszewska, Bartosz Kapuściński

Opiekun projektu: Anna Rutkowska

Nauczyciele współpracujący: Jolanta Gostomska, Agnieszka Jeziorkowska, Anna Czachowska, Monika Bartlewska, Ewa Łabuś, Olga Zalewska, Paweł Śmigała.