Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS 4-6 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego klas 4-6 poprzedziła prezentacja kandydatów i ich programów wyborczych. Wybory odbyły się we wrześniu 2016r. na terenie szkoły.

W głosowaniu wzięło udział 255 uczniów, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 11 kandydatów. Nie wszystkie oddane głosy były ważne. Unieważniono 2 głosy (zaznaczono po trzy nazwiska na kartach do głosowania)

Komisja wyborcza w składzie: p. Marzena Klekowicka – przewodnicząca, Karolina Słowikowska i Nina Jędrzejewska (uczennice klasy 6b) oraz Marta Starczewska i Alicja Kapela (uczennice klasy 6e), czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczenia głosów, a oto rezultaty:

Lp.                  Imię i nazwisko                       Liczba głosów
1                     Oliwia Czachowska                          44
2                     Dorota Kaczmarek                           43
3                     Weronika Kowalewska                     40
4                     Paweł Romejko                                35
5                     Gabriela Kabulska                            26
6                     Zuzanna Zielińska                           24
7                     Malwina Kubot
8                     Wiktoria Kujawa
9                     Aleksandra Michalak
10                   Julia Malczyk
11                   Wiktoria Malik

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego oraz Trybem przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 do Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą 4 osoby o największej liczbie głosów, są to:


Lp.             Imię i nazwisko                           Klasa                   Funkcja
1                Oliwia Czachowska                       6e             Przewodnicząca Rady SU
2                Dorota Kaczmarek                         6b          Zastępca przewodniczącego
3                Weronika Kowalewska                   6d                     Sekretarz
4                Paweł Romejko                              5b                      Skarbnik

 

pizap.com14756589854741