Osiągnięcia

W ramach Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności i Talentów na pierwszy okres oraz na zakończenie każdego roku szkolnego odbywa się „Apel Sukcesu”, na którym uczniowie mają możliwość pochwalenia się wynikami swojej pracy przed innymi uczniami. Jest to jedno z działań szkoły, które kształtuje pozytywny klimat sprzyjający uczniu się.

beznazwy

 

Apel Sukcesu 15.02.2016 r. – nagrodzeni

——————————————————————————————————-

Apel Sukcesu 22.06.2015 r. – nagrodzeni

Apel Sukcesu 25.02.2015 r. – nagrodzeni

——————————————————————————————————-

Apel Sukcesu 26.06.2014 r. – nagrodzeni

2013/2014

——————————————————————————————————–

Apel Sukcesu 26.06.2013 r. – nagrodzeni

2012/2013 I okres

2012/2013 II okres

———————————————————————————————————

2011/2012

———————————————————————————————————

2010/2011

2009/2010- zawody sportowe

2009/2010- konkursy i olimpiady

2008/2009 – konkursy cykliczne

2008/2009 – kształcenie osób niepełnosprawnych

2008/2009 – konkursy i turnieje wiedzy

2008/2009 – zawody sportowe

2008/2009 – projekty edukacyjne

2007/2008- konkursy cyklicznie organizowane przez szkołę

2007/2008- konkursy i olimpiady

2007/2008- konkursy organizowane przez szkołę – okres II

2007/2008 – kształcenie uczniów niepełnosprawnych

2007/2008- konkursy i olimpiady

2007/2008 – zawody sportowe

2007/2008 – udział szkoły w projektach edukacyjnych

2007/2008 – realizacja szkolnych programów profilaktyki

2007/2008- ważne imprezy szkolne