Zasady naboru

zapraszamy do szkoły

Informacja dotycząca naboru do klas I szkół podstawowych

na rok szkolny 2017/2018.

 

Szanowni Państwo Rodzice,

Zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/18 do klas
I publicznych szkół podstawowych
określa organ prowadzący do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Zatem rekrutacja na rok szkolny 2017/18 do klas I w szkołach podstawowych rozpocznie się w miesiącu kwietniu br i będzie prowadzona, podobnie jak w latach ubiegłych z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Informacja o terminach składania dokumentów, zasadach i kryteriach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Płockiego Portalu Oświatowego: www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje – Szkoły Podstawowe oraz na stronie Urzędu Miasta Płocka: www.plock.eu w zakładce Edukacja – Nabór do szkół podstawowych.