Międzyszkolna Liga Przedmiotowa

 

 

XXVI MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA 2020 R.

Celem konkursów przedmiotowych w ramach Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej jest:

 • rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów;
 • wdrażanie uczniów do  samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla;
 • doskonalenie   pracy   szkół   w   zakresie   wspierania   rozwoju   uczniów   szczególnie uzdolnionych;
 • wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym;
 • promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych.

Organizatorem jest Urząd Miasta Płocka Wydział Edukacji i Kultury Oddział Edukacji oraz Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku ul. Kossobudzkiego 7, tel./fax. (24) 366-97-17.

Konkursy odbędą się na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku ul. Królowej Jadwigi 4 (budynek C), w formie pisemnej w dniach:

 • w piątek 15.05.2020 r. od godz. 13.00,
 • w sobotę 16.05.2020 r. pierwsza tura od godz. 9.00, a druga tura od godz. 11.00.
 • w piątek 29.05.2020 r. od godz. 13.00,
 • w sobotę 30.05.2020 r. tylko pierwsza tura od godz. 9.00.

W XXVI Edycji MLP 2020 r. nie odbędą się „Łamigłówki logiczno-matematyczne” w klasie III i IV oraz historia w klasie V.  Dołączono do konkursów biologię w klasie VII. Szczegóły w harmonogramie konkursów.

 

W załącznikach:

 1. Regulamin XXVI Edycji Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej
 2. Harmonogram konkursów 2020 r.
 3. Zakresy Konkursów XXVI MLP 2020 r.
 4. Zgłoszenie uczniów do udziału w XXVI MLP 2020 r. (do edycji)
 5. Załączniki do regulaminu XXVI MLP 2020 r. (wersja do edycji)