Liga Przedmiotowa

 

 

XXIII MIĘDZYSZKOLNA LIGA PRZEDMIOTOWA 2017 R.

 

Konkursy w formie pisemnej odbędą się na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku ul. Kossobudzkiego 7, tel./fax. (24) 366-97-17.

  • w piątek 07.04.2017 r. od godz. 13.00,
  • w sobotę 08.04.2017 r. tylko pierwsza tura od godz. 9.00,
  • w piątek 21.04.2017 r. od godz. 13.00,
  • w sobotę 22.04.2017 r. pierwsza tura od godz. 9.00, a druga tura od godz. 11.30.

Zgłoszenia uczestników należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 07.03.2017 r.

UWAGA!!!

Po tym czasie zgłoszenia ze szkół nowych uczestników lub całych drużyn do poszczególnych konkursów nie będą przyjmowane. Dopuszcza się tylko (po niezwłocznym poinformowaniu organizatora), możliwość wymiany już zgłoszonych uczestników na innych, np. z przyczyn losowych,

Niżej dokumenty do pobrania:

Harmonogram konkursów XXIII MLP 2017 r.

Regulamin XXIII MLP 2017 r.

Zakresy konkursów XXIII MLP 2017 r.

Oświadczenia XXIII MLP 2017 r.

Zgłoszenie uczniów do udziału w XXIII MLP 2017 r