Liga przedmiotowa

Co to jest Międzyszkolna Liga Przedmiotowa?

Międzyszkolna Liga Przedmiotowa to konkursy przedmiotowe których celem jest:

1)      rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów,

2)      wdrażanie uczniów do samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla,

3)      doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych,

4)      wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym,

5)      promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych.

Konkursy w formie pisemnej odbyły się na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku ul. Kossobudzkiego 7, tel./fax. (24) 366-97-17.

  • w piątek 25.04.2014 r. od godz. 14.00,
  • w sobotę 26.04.2014 r. pierwsza tura od godz. 9.00, a druga tura od godz. 13.00,
  • w piątek 09.05.2014 r. od godz. 14.00,
  • w sobotę 10.05.2014 r. tylko pierwsza tura od godz. 9.00.

 

Zakresy Konkursów XX MLP 2014 r.

Regulamin Konkursów XX MLP – 2014 r.

Formularze XX MLP – 2014 r.

Harmonogram XX MLP – 2014 r.