Międzyszkolna Liga Przedmiotowa

 

 

XXVI Edycja Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej Rok 2022

 

Celem konkursów przedmiotowych w ramach Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej jest:

  1. rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz uzdolnień uczniów;
  2. wdrażanie uczniów do  samokształcenia i przygotowanie ich do nauki w szkołach wyższego szczebla;
  3. doskonalenie   pracy   szkół   w   zakresie   wspierania   rozwoju   uczniów   szczególnie uzdolnionych;
  4. wyzwalanie twórczej postawy nauczycieli w poszukiwaniu odpowiednich metod i form pracy z uczniem zdolnym;
  5. promowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów szczególnie uzdolnionych.

Organizatorem jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku ul. Kossobudzkiego 7, tel./fax. (24) 366-97-17. Konkursy odbędą się na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku ul. Królowej Jadwigi 4 (budynek C), w formie pisemnej w dniach:

  1. w piątek 08.04.2022 r. od godz. 13.00,
  2. w sobotę 09.04.2022 r. pierwsza tura od godz. 9.00, a druga tura od godz. 11.00.
  3. w piątek 22.04.2022 r. od godz. 13.00,
  4. w sobotę 23.04.2022 r. tylko pierwsza tura od godz. 9.00.

Dokumenty do pobrania:

Harmonogram konkursów MLP 2022

Regulamin XXVI Edycji Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej 2022

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Zgoda rodziców dziecka

Załącznik nr 2 do Regulaminu – oświadczenie dyrektora szkoły

Zakresy konkursów MLP 2022Zgłoszenie uczniów do udziału w XXVI Edycji MLP 2022

dyr. Bożena Rulak