Podręczniki

0683_0704

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
POBIERZ
Regulamin wypożyczania podręczników,
i materiałów ćwiczeniowych
z biblioteki szkolnej 
  1. Podręczniki  i materiały ćwiczeniowe będą wypożyczane uczniom klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII  w bibliotece szkolnej (począwszy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego).
  2. Jeżeli podręcznik skład się z kilku części to po zakończeniu pracy z jedną z nich, należy ją zwrócić do biblioteki i wypożyczyć następną.
  3. Materiał ćwiczeniowy staje się własnością ucznia.
  4. Podręczniki należy podpisać ołówkiem.
  5. W podręcznikach nie wolno pisać ani rysować.
  6. Jeżeli podręcznik ulegnie zniszczeniu, uszkodzeniu lub zagubieniu rodzice ponoszą koszty zakupu nowego podręcznika.
  7. Rodzic jest zobowiązany do obłożenia książki w okładki plastikowe (nie wolno owijać w folię i zszywać zszywaczem).
  8. Okładka jest własnością ucznia.
  9. Książki należy zwrócić do biblioteki do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.

                                                      dyr. Bożena Rulak