Podręczniki

0683_0704

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018
POBIERZ
Zasady wypożyczania podręczników,
i materiałów ćwiczeniowych
z biblioteki szkolnej 
  1. Podręczniki  i materiały ćwiczeniowe będą wypożyczane uczniom klas I, II, III, IV, V, VI, VII w bibliotece szkolnej (począwszy od dnia rozpoczęcia roku szkolnego).
  2. Jeżeli podręcznik skład się z kilku części to po zakończeniu pracy z jedną z nich, należy ją zwrócić do biblioteki i wypożyczyć następną.
  3. Materiał ćwiczeniowy staje się własnością ucznia.
  4. Podręczniki należy podpisać ołówkiem.
  5. W podręcznikach nie wolno pisać ani rysować.
  6. Jeżeli podręcznik ulegnie zniszczeniu, uszkodzeniu lub zagubieniu rodzice ponoszą koszty zakupu nowego podręcznika.
  7. Rodzic jest zobowiązany do obłożenia książki w okładki plastikowe (nie wolno owijać w folię i zszywać zszywaczem).
  8. Okładka jest własnością ucznia.
  9. Książki należy zwrócić do biblioteki do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym.
zestaw podręczników i materiałów Ćwiczeniowych na rok szkolny 2016/2017
Pobierz
 zestaw podręczników na nowy rok szkolny 2014/2015
POBIERZ
Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2013/2014
POBIERZ