Dni wolne 2020/2021

Zimowa przerwa świąteczna w roku szkolnym 2020/2021:

od 23.12.2020 r. do 31.12.2020 r.

Koniec I okresu nauki w roku szkolnym 2020/2021:

15.01.2021 r.

22.12.2020 r.

Ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021:

od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.

od 04.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna w roku szkolnym 2020/2021:

od 01.04.2021 r. do 06.04.2021 r.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021:

25.06.2021 r.

Wakacje:

od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r. 

Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych:

02.11.2020 r.

04.01.2021 r.   propozycja zmiany na 04.05.2021 r.

05.01.2021 r.  propozycja zmiany na 05.05.2021 r.

30.04.2021 r.

25.05.20211 r. (egzamin ósmoklasisty)

26.05.20211 r. (egzamin ósmoklasisty)

27.05.20211 r. (egzamin ósmoklasisty)

04.06.2021 r.

W  dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w świetlicy.