Dni wolne 2017/2018

Zimowa przerwa świąteczna w roku szkolnym 2017/2018:

od 23.12.2017 r. do 31.12.2017 r.

Koniec I okresu nauki w roku szkolnym 2017/2018:

15.01.2018 r.

Ferie zimowe w roku szkolnym 2017/2018:

od 15.01.2018 r. do 28.01. 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna w roku szkolnym 2017/2018:

od 29.03.2018 r. do 03.04.2018 r.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018:

22.06.2018 r.

Wakacje:

od 23.06.2018 r. do 31.08.2018 r. 

Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych, które zostaną przedstawione 

do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, Samorządowi Uczniowskiemu i Radzie Rodziców:

02.11.2017 r.

03.11.2017 r.

18.04.2017 r. (egzamin gimnazjalny)

19.04.2017 r. (egzamin gimnazjalny)

20.04.2017 r. (egzamin gimnazjalny)

30.04.2018 r.

02.05.2018 r.

04.05.2018 r.

W  dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych szkoła zapewnia opiekę dla dzieci w świetlicy.