Ważne terminy 2017/2018

 

OCENIANIE W SZKOLE – ROK SZKOLNY 2017/2018

L.p.

ZADANIE

TERMIN

1.

Wstępna informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I okres (oceny ndst, ndp, ng – forma pisemna) roku szkolnego 2017/2018. I okres trwa od 4 września 2017 r. do 15 stycznia 2018 r.. II okres od 29.01.2018 r. do 22.06.2018 r. 18.12.2017 r.

2.

Podanie informacji o ostatecznie ustalonych ocenach klasyfikacyjnych za I okres roku szkolnego 2017/2018. 09.01.2018 r.

3.

Podanie wstępnej informacji o rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych. 04.06.2018 r.

G2 i G3 22.05.2018 r.

4.

Podanie informacji o ostatecznie ustalonych rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych. 14.06.2018 r.

 

ZEBRANIA Z RODZICAMI 2017/2018

 

L.p.

Temat

Termin

1.

Przedstawienie planu pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018. Zapoznanie z WSO, programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły. Ustalenie z rodzicami działań wychowawczych, które będą realizowane w bieżącym roku szkolnym. Przedstawienie oferty zajęć pozalekcyjnych. Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły. Wybór Oddziałowych Rad Rodziców. Sprawy różne. Pedagogizacja rodziców kl. 3 gimnazjalnych z zakresu procedur egzaminu gimnazjalnego (z uwzględnieniem omówienia wypełniania do 20 września 2017 r. deklaracji dotyczących wyboru j. obcego zdawanego na egzaminie)

18.09.2017 r.

2.

Bieżące wyniki w nauce i zachowaniu. Realizacja planu pracy wychowawcy klasowego. Upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej w zależności od konkretnej sytuacji wychowawczej w klasie, rzeczywistych potrzeb i zainteresowań rodziców. Sprawy różne 20.11.2017r.

3.

Przypomnienie trybu wystawiania okresowych ocen z nauki i zachowania zawartego w Statucie Szkoły. Informacja o ocenach okresowych. Przekazanie informacji wynikających z monitorowania stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i w drodze do szkoły w I okresie nauki. Sprawy różne. 11.01.2018 r.

4.

Bieżące wyniki w nauce i zachowaniu. Realizacja planu pracy wychowawcy klasowego. Upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej w zależności od konkretnej sytuacji wychowawczej w klasie, rzeczywistych potrzeb i zainteresowań rodziców. Pedagogizacja rodziców kl. 3 gimnazjalnych z zakresu doradztwa zawodowego (wybór szkoły ponadpodstawowej) Sprawy różne 26.04.2018 r.

5.

Wstępna informacja o ocenach rocznych i końcowych. Przypomnienie trybu wystawiania rocznych ocen z nauki i zachowania zawartego w Statucie Szkoły. Podsumowanie realizacji planu pracy wychowawcy klasowego. Upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej w zależności od konkretnej sytuacji wychowawczej w klasie, rzeczywistych potrzeb i zainteresowań rodziców. Przekazanie informacji wynikających z monitorowania stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i w drodze do szkoły w II okresie nauki. Sprawy różne. 06.06.2018 r.