Ważne terminy 2018/2019

 

OCENIANIE W SZKOLE – ROK SZKOLNY 2018/2019

  ZADANIE TERMIN
1.

Wstępna informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych za I okres (oceny ndst, ndp, ng – forma pisemna) roku szkolnego 2018/2019. I okres trwa od 3 września 2018 r. do 24 stycznia 2019 r.. II okres od 11.02.2019 r. do 21.06.2019 r.

10.01.2019 r.
2. Podanie informacji o ostatecznie ustalonych ocenach klasyfikacyjnych za I okres roku szkolnego 2018/2019. 22.01.2019 r.
3. Podanie wstępnej informacji o rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych. 30.05.2019 r.
4. Podanie informacji o ostatecznie ustalonych rocznych i końcowych ocenach klasyfikacyjnych.

11.06.2019 r.


ZEBRANIA Z RODZICAMI 2018/2019

L.p. Temat Termin Prowadzący
1.

Przedstawienie planu pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019. Zapoznanie z wewnątrzszkolnym ocenianiem, programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły. Ustalenie z rodzicami działań wychowawczych, które będą  realizowane w bieżącym roku szkolnym. Przedstawienie oferty zajęć pozalekcyjnych. Omówienie zasad bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły. Wybór Oddziałowych Rad Rodziców. Sprawy różne. Pedagogizacja rodziców kl. 3 gimnazjalnych z zakresu procedur egzaminu gimnazjalnego (z uwzględnieniem omówienia wypełniania do 20 września 2018 r. deklaracji dotyczących wyboru j. obcego zdawanego na egzaminie) i rodziców kl. VIII z zakresu organizacji egzaminu ósmoklasisty.

17.09.2018 r. wychowawca
2.

Bieżące wyniki w nauce i zachowaniu. Realizacja planu pracy wychowawcy klasowego. Upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej w zależności od konkretnej sytuacji wychowawczej w klasie, rzeczywistych potrzeb i zainteresowań rodziców. Sprawy różne.

19.11.2018 r. wychowawca
3. Przypomnienie trybu wystawiania okresowych ocen z nauki i zachowania zawartego w Statucie Szkoły. Informacja o ocenach okresowych. Przekazanie informacji wynikających z monitorowania stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i w drodze do szkoły w I okresie nauki. Sprawy różne. 24.01.2019 r. wychowawca
4. Bieżące wyniki w nauce i zachowaniu. Realizacja planu pracy wychowawcy klasowego. Upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej w zależności od konkretnej sytuacji wychowawczej w klasie, rzeczywistych potrzeb i zainteresowań rodziców. Pedagogizacja rodziców kl. VIII i 3 gimnazjalnych z zakresu doradztwa zawodowego (wybór szkoły ponadpodstawowej) Sprawy różne. 29.04.2019 r. wychowawca

 

5. Wstępna informacja o ocenach rocznych i końcowych. Przypomnienie trybu wystawiania rocznych ocen z nauki i zachowania zawartego w Statucie Szkoły. Podsumowanie  realizacji planu pracy wychowawcy klasowego. Upowszechnianie wśród rodziców kultury pedagogicznej w zależności od konkretnej sytuacji wychowawczej w klasie, rzeczywistych potrzeb i zainteresowań rodziców. Przekazanie informacji wynikających z monitorowania stanu bezpieczeństwa uczniów w szkole i w drodze do szkoły w II okresie nauki. Sprawy różne. 30.05.2019 r.

wychowawca