Procedury w szkole

bezpieczeństwo

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez szkołę jest priorytetowym zadaniem wszystkich pracowników naszej szkoły, a szczególnie dyrekcji. Podejmujemy różnorodne działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym eliminujące zagrożenia oraz wzmacniające pożądane zachowania.