Procedury w szkole

 

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez szkołę jest priorytetowym zadaniem wszystkich pracowników naszej placówki, a szczególnie dyrekcji. Nasza szkoła podejmuje różnorodne działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym eliminujące zagrożenia i wzmacniające pożądane zachowania.

 

 Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku