Egzamin ósmoklasisty 2021 r.

indeks

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym 1.    język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00

2.    matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00

3.    język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym 1.    język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 09:00

2.    matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 09:00

3.    język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 09:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty do 2 lipca 2021 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń do 8 lipca 2021 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 9 lipca 2021 r.