Egzamin ósmoklasisty 2022 r.

indeks

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

 

  W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym 1.   język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek)godz. 9:00

2.   matematyka –25 maja 2022 r. (środa)– godz. 9:00

3.   język obcy nowożytny –26 maja 2022 r. (czwartek)godz. 9:00

W terminie dodatkowym 1.   język polski – 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek)  – godz. 09:00

2.   matematyka – 14 czerwca 2022 r. (wtorek) godz. 09:00

3.   język obcy nowożytny – 15 czerwca 2022 r. (środa)godz. 09:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 1 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń Do 7 lipca 2022 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 8 lipca 20022 r.