Egzamin ósmoklasisty 2020 r.

indeks

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 2019-2020
Sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019 – 2020
HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

W szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym
W terminie głównym 1.    język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2.    matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3.    język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym 1.    język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 09:00

2.    matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 09:00

3.    język obcy nowożytny – 3 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 09:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 19 czerwca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 19 czerwca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 26 czerwca 2020 r.