Historia

Szkoła Podstawowa nr 3 w Płocku

w latach 1978 – 2009

Początki działalności szkoły sięgają końca lat siedemdziesiątych. Zgodnie z decyzją władz miasta Płocka w roku szkolnym 1977/78 powołany został nowy rejon szkolny, który obejmował następujące ulice: Gwardii Ludowej, Orlińskiego, Rutskich, Rembielińskiego, Kossobudzkiego, Gawareckiego, Płoskiego, Tysiąclecia (strona północna od Alei Spacerowej).

Szkoła rozpoczęła działalność w dwóch pomieszczeniach: w gmachu filii Politechniki Warszawskiej w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 17 oraz w budynku Technikum Elektrycznego przy ulicy Gwardii Ludowej 7. Dyrektorem szkoły został mgr Wojciech Wojnarowski, a jego zastępcą Danuta Naworska. W nowo powstałej szkole utworzono 18 oddziałów, a Rada Pedagogiczna liczyła 22 osoby.

Jesienią 1978 roku Prezydent Miasta Płocka mgr Henryk Rybak powołał Społeczny Komitet Budowy Szkoły, którego przewodniczącym został mgr inż. Antoni Rogucki.

W listopadzie 1978 roku zaczęto stawianie ław fundamentowych pod budynek szkoły i montaż części podpiwniczenia budynku,jednak prace zostały przerwane na skutek wyjątkowo niesprzyjającej aury. Przez kilka tygodni utrzymywała się temperatura poniżej minus 20 stopni Celsjusza i wystąpiły obfite opady śniegu.

Budowę wznowiono na przełomie lutego i marca 1979 roku.

Nowy rok szkolny 1979/80, tak jak poprzedni, został rozpoczęty w dwu budynkach wypożyczonych dla szkoły Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku i Technikum Elektrycznego. Tymczasem na budowie trwały intensywne prace wykończeniowe. Wielką pomoc w przygotowaniu budynku szkoły do eksploatacji wnieśli rodzice.

Ostateczne porozumienie Dyrektora Szkoły i Dyrekcji Płockiego Kombinatu Budowlanego w sprawie przejęcia do eksploatacji budynku szkolnego nastąpiło dnia 26 października 1979 roku.

19 października 1981 roku odbyło się spotkanie władz polityczno-administracyjnych miasta Płocka i władz oświatowych z Dyrekcjami oraz Komitetami Rodzicielskimi Szkół Podstawowych nr 3 i nr 10. Spotkanie dotyczyło prognoz organizacji nauki w następnych latach na osiedlu Łukasiewicza. Wyliczono, iż w roku szkolnym 1981/82 Szkoły Podstawowe nr 3 i nr 10 będą liczyły łącznie ponad 3000 uczniów, co spowoduje pogorszenie warunków pracy tych szkół i zwiększenie zmianowości. Władze miasta miały podjąć stosowne kroki w celu polepszenia warunków pracy placówki.

W październiku władze miasta Płocka podjęły decyzję o rozbudowie szkoły. Już 2 listopada rozpoczęto pierwsze wykopy pod 10-izbowy budynek dla klas I-III. Orientacyjny termin ukończenia prac przewidziano na koniec 1984 roku.

Kiedy ruszyły prace budowlane, Dyrekcja wraz z Radą Pedagogiczną rozpoczęła starania i przygotowania do nadania szkole imienia. Zdecydowano, że szkoła będzie nosić imię Władysława Figielskiego.Uroczystość miała miejsce 5 listopada 1983r.

Akt nadania imienia szkole wręczył dyrektorowi placówki Jarosławowi Pokojskiemu Kurator Oświaty i Wychowania – Wiesław Paszkiewicz.

W tym dniu zostało odsłonięte popiersie Władysława Figielskiego oraz pamiątkowa tablica

Z dniem 1 września 1999 roku przekształcono ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Płocku na szkołę podstawową o sześcioletnim cyklu kształcenia .

Reforma systemu oświaty przyczyniła się do rozszerzenia obwodu szkoły, a tym samym do zwiększenia liczby uczniów i nauczycieli.

8 marca 2004 roku w naszej szkole odbyła się debata na temat wyboru patrona szkoły.

Uczniowie, Rada Pedagogiczna, Komitet Rodzicielski wyrazili aprobatę dla wyboru postaci Kornela Makuszyńskiego jako nowego patrona Szkoły Podstawowej nr 3 w Płocku

Uchwała nr 546/XXIX/ 04

Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 3 w Płocku uchwala, co następuje: Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Figielskiego z siedzibą w Płocku przy ulicy Kossobudzkiego 7 zmienia się dotychczasowe imię, nadając nowe KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO.

 


W dniu 08.12.2004 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość nadania imienia Kornela Makuszyńskiego


 

Liczba uczniów, oddziałów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 3 w Płocku

w latach 1978-2009

Rok szkolny Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba nauczycieli
1978 550 18 22
1979 897 26 49
1980 1190 34 53
1981 1284 54 60
1982 1759 72 109
1983 1823 74 117
1984 1965 78 121
1985 1954 77 113
1986 1907 74 109
1987 1744 70 98
1988 1524 63 86
1989 1343 54 72
1990 1123 47 61
1991 971 41 55
1992 833 36 42
1993 727 33 37
1994 639 25 34
1995 572 23 32
1996 548 23 32
1997 514 22 30
1998 505 22 30
1999 612 27 46
2000 710 31 51
2001 903 37 53
2002 879 35 52
2003 830 34 53
2004 789 33 56
2005 749 32 55
2006 754 32 56
2007 715 32 58
2008 692 32 60
2009 681 32 59

Powyższa tabela przedstawia, jak kształtowała się liczba uczniów, nauczycieli i ilość klas na przestrzeni ponad trzydziestu lat.

Dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 3

w Płocku

  1. 1978 – 1982 – Wojciech Wojnarowski
  2. 1982 – 1985 – Jarosław Pokojski
  3. 1985 – 1986 – Czesław Salwa
  4. 1986 – 1987 – Wojciech Wojnarowski
  5. 1987 – 1991 – Jadwiga Dąbkowska
  6. 1991 – 2006 – Janusz Banasiak
  7. 2006 – Bożena Rulak