Godziny przyjęć w budynku A (WIĘCEJ…)

jak-dbac-o-zeby_52751

Zgodnie z Ustawą z dnia z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078)  opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

Czwartek – 8.00-13.00

tel. 24 3669717 wew. 39

 

Art. 9 ust. 1 pkt 2 brzmi: Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Art. 9 ust. 2 pkt 2 brzmi: W przypadku gdy opieka stomatologiczna nad uczniami jest sprawowana w dentobusie, lekarz dentysta wykonuje profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia udzielane w dentobusie – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Świadczenia lekarza dentysty i higienistki stomatologicznej w szkole obejmują:

  1. badanie jamy ustnej,
  2. leczenie zachowawcze zębów – wypełnienie w zębach mlecznych i stałych,
  3. leczenie kanałowe zębów,
  4. lakowanie zębów i lakierowanie zębów (profilaktyka stomatologiczna),
  5. usunięcie zębów,
  6. oczyszczanie zębów ze złogów nazębnych.