Zajęcia pozalekcyjne

Uczniowie mogą:

1. uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania i zdolności:
– koła zainteresowań i przedmiotowe,
– zajęcia sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, unihokej, itd.)
– zespoły taneczne,
– chór i zespół muzyczny,
– zajęcia twórczości,
– Akademia Piłki Ręcznej;
2. redagować i wydawać gazetkę szkolną „Trójka na Szóstkę”;
3. uczestniczyć na terenie szkoły w cyklicznych spotkaniach z gwiazdami sportu i życia publicznego w Polsce;
4. brać udział w bogatej ofercie: uroczystości szkolnych, konkursów przedmiotowych oraz zawodów sportowych;
5. uczęszczać na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym) oraz na gimnastykę korekcyjną (w tym na basenie);
6. rozwijać różnorodną działalność charytatywną,
7. brać udział w wyjazdowych formach nauki i wypoczynku.

KOŁO BIOLOGICZNE

 

POZNAJEMY SMAKI

 

KÓŁKO

KÓŁKO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

KÓŁKO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAJĘCIA SKS SIATKÓWKI DZIEWCZĄT