Rekrutacja do klasy sportowej 2020/2021

Profil piłka ręczna

p-reczna

Zarządzenie nr 1243 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock

piłka ręczna