Uczniowie mają i mogą

 

do trójki

 

UCZNIOWIE MAJĄ DO DYSPOZYCJI:
Klasy:

 • ogólnodostępne,
 • integracyjne,
 • sportowe o profilu piłka ręczna,
 • dwujęzyczne.

Wszechstronnie wykształconą kadrę:

 • dwóch pedagogów,
 • dwóch psychologów,
 • logopedę-surdologopedę,
 • surdopedagogów,
 • tyflopedagogów,
 • oligofrenopedagogów
 • socjoterapeutów,
 • specjalistów terapii pedagogicznej,
 • specjalistów Integracji Sensorycznej (SI),
 • specjalistów od zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • specjalistów od gimnastyki korekcyjnej na basenie;
 • specjalistów od rehabilitacji ruchowej.

Otwartą na potrzeby uczniów i ich rodziców radę pedagogiczną, administrację i obsługę szkoły.

Prężnie działający Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

Doskonałą bazę dydaktyczną i socjalną:

 • we wszystkich salach lekcyjnych znajduje się komputer wraz z dostępem do Internetu i projektora multimedialnego oraz tablice multimedialne,
 • cztery pracownie komputerowe dla klas IV-VIII, jedną dla klas I-III oraz 4 pracownie mobilne w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła”,
 • „Salę poznawania świata” – ze sprzętem do stymulacji polisensorycznej,
 • Salę Integracji Sensorycznej,
 • salę widowiskową,
 • trzy nowoczesne sale gimnastyczne i dwie sale do gimnastyki korekcyjnej
 • wielofunkcyjne tartanowe boiska szkolne z monitoringiem wizyjnym,
 • bibliotekę szkolną wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
 • gabinet logopedyczny, w którym znajduje się specjalistyczny sprzęt do rehabilitacji mowy i przesiewowego badania słuchu,
 • gabinety psychologów i pedagogów wyposażony w narzędzia do diagnozy pedagogiczno-psychologicznej,
 • gabinety do prowadzenia zajęć specjalistycznych wraz z pomocami dydaktycznymi,
 • świetlicę szkolną — czynną w godzinach od 6.30 do 16.30,
 • stołówkę szkolną,
 • gabinet pielęgniarki szkolnej i stomatologa,
 • plac zabaw „Radosna Szkoła”,
 • boisko ze sztucznej trawy do piłki nożnej,
 • profesjonalnie wyposażoną pracownię językową.

UCZNIOWIE MOGĄ:

Uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, które wpływają na ich rozwój i aktywność oraz kreatywność – są to:

 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się,
 • zajęcia rozwijające kompetencje naukowo-techniczne,
 • zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne oraz porozumiewania się w językach obcych,
 • zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne – robotyka,
 • zajęcia szachowe,
 • zajęcia twórczości,
 • zajęcia sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, unihokej, itd.)
 • zespoły taneczne,
 • chór szkolny,
 • Akademia Piłki Ręcznej.

Współtworzyć Wirtualną Gazetkę Szkolną.

Uczestniczyć na terenie szkoły w cyklicznych spotkaniach z gwiazdami sportu i życia publicznego w Polsce.

Brać udział w bogatej ofercie: uroczystości szkolnych, konkursów przedmiotowych oraz zawodów sportowych.

Uczęszczać na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym) oraz na gimnastykę korekcyjną (w tym na basenie).

Rozwijać różnorodną działalność charytatywną i wolontariat.

Brać udział w wyjazdowych formach nauki i wypoczynku (w tym wycieczki zagraniczne).