Rada Rodziców

Program Współpracy Wychowawczej z Rodzicami.

Szkoła jest częścią społeczności, uczniowie są dziećmi swoich rodziców, którzy mają największy wpływ na ich wychowanie i są za to wychowanie odpowiedzialni. Zadaniem szkoły jest wspieranie rodziców w tym niezwykle istotnym działaniu.

Rodzice są naturalnymi sojusznikami szkoły i nauczycieli. Jednak partnerska współpraca wymaga wysiłku zarówno od nauczycieli, jak i rodziców. Po pierwsze – i dyrektor, i nauczyciel, i rodzic muszą jej chcieć. Po drugie – muszą określić jasne zasady jej funkcjonowania.

Tworzenie partnerstwa jest procesem, w który zaangażowane są wszystkie strony i który wszystkim stronom stawia wysokie wymagania. Partnerski charakter relacji osiąga się dzięki wspólnemu działaniu. Dlatego od roku szkolnego 2006/2007 funkcjonuje w naszej szkole program współpracy wychowawczej z rodzicami „Wychowanie – wspólna sprawa”

Program ten powstał na bazie doświadczeń z wcześniejszych lat praktyki wychowawczej oraz na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród rodziców w grudniu 2006 roku oraz przeprowadzonej ewaluacji w roku szkolnym 2012/2013. Tak, więc bezpośrednim materiałem na bazie, którego powstał ten dokument, były propozycje samych rodziców.

Zobacz Program Współpracy Wychowawczej z Rodzicami

 

Tylko pełna współpraca rodziców ze szkołą daje efekty wychowawcze. Nieporozumienia między tymi stronami podświadomie są wykorzystywane przez uczniów, co niszczy proces wychowania.

rodzice2[1]