Pielęgniarka

pielęgniarka

Zgodnie z Ustawą z dnia z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana jest przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania w budynku A:

Poniedziałek

————

Wtorek

07.30 – 15.00

Środa

————

Czwartek

————

Piątek

07.30 – 15.00
tel: (24) 366-97-17 wew. 29

 

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami sprawowana jest przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania w budynku C:

Poniedziałek

 07.30 -15.00

Wtorek

 ——–

Środa

 07.30 -15.00

Czwartek

 07.30 – 15.00

Piątek

 ——–
tel: (24) 366-44-88

 

Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

  1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi w części II;
  2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
  3. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
  4. sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
  5. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
  6. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
  7. edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
  8. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni.