Stomatolog

stomatologia

Zgodnie z Ustawą z dnia z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

Gabinet stomatologiczny w szkole czynny jest w każdy czwartek w godzinach od 08.00 do 14.00

tel. 24 3669717 wew. 39