IMG_20210901_101652593~2

Powitanie klas pierwszych

Z uśmiechem i dobrymi radami na temat bezpieczeństwa wszystkich Uczniów klas pierwszych powitali, pani wicedyrektor Karolina Szelągowska, pani Agnieszka Andrzejewska razem z Lwem Honorkiem ze Straży Miejskiej oraz p. pedagoga Alicja Aktyl – Rosłaniec.

(więcej…)

balonik

Witamy!

Kochani!

Dla  mnie  każda  uroczystość  rozpoczęcia  roku  szkolnego  to  niezwykle  ważny  moment. Zarówno  Wy,  uczniowie,  jak  i  my,  nauczyciele,  przychodzimy  tutaj  z  sercami  pełnymi nadziei. Każdy dzień nauki to odkrywanie Waszych pasji, potencjału oraz ciekawości świata, która  w  Was  drzemie.  Chcemy,  aby  godziny  spędzone  w  klasach  tej  szkoły  były  dla  Was przepustką do najlepszej przyszłości i przygotowaniem do spełnienia Waszych marzeń. Bo to jest najważniejsze – abyście  odnaleźli swoją wymarzoną drogę i nią podążali.

Przed  Wami  rok  wytężonej  pracy,  zadań  i  obowiązków,  ale  z  pewnością  także  możliwości odnoszenia  sukcesów  i  pokonywania  trudności.  Jaki  będzie  ten  rok  w  największej  mierze zależy  od  Was,  od  Waszych  postaw,  motywacji  do  pracy  i  podejścia  do  obowiązków szkolnych.

Życzę  wszystkim  uczniom,  aby  czas  spędzany  w  szkole  był  radosny,  ale  i  pracowity,  bo wtedy osiągniecie wiele  sukcesów. Nauczycielom życzę jak najmniej kłopotów i problemów z   uczniami,   zdrowia   i   powodów   do   satysfakcji.   Pracownikom   administracji   i   obsługi spokojnej i efektywnej pracy. Rodzicom zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy ze szkołą, z nauczycielami, wychowawcami oraz dyrekcją.

dyr Bożena Rulak

powrot

Procedury bezpiecznej organizacji zajęć od 01.09. 2021 r. – tryb pełny stacjonarny

Szanowni Uczniowie i Rodzice,

rozpoczyna się nowy rok szkolny. W dniu 1 września 2021 r. wracamy do szkół do tradycyjnego, stacjonarnego systemu nauczania. Aby umożliwić bezpieczny powrót do szkoły została wdrożona, Zarządzeniem nr 10/21 Dyrektora Szkoły z dnia 26.08.2021 r., „Procedura bezpiecznej organizacji zajęć w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego od 1 września 2021 r. – tryb pełny stacjonarny, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 „, zgodna z wytycznymi i zaleceniami, zgodna z kierunkiem wyznaczonym przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Proszę o zapoznanie się z nią i przestrzeganie.

dyr Bożena Rulak

ZARZĄDZENIE 10-21 26.08.2021

witajszkolo

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Szanowni Uczniowie i Rodzice,

poniżej zamieszczam harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022. Rozpoczęcie roku odbywa się w salach z wychowawcami, w reżimie sanitarnym związanym z COVID-19. W uroczystości uczestniczą wyłącznie uczniowie danych klas. Wyjątkowo w klasach I oraz IV, z uwagi na rozpoczęcie danego etapu edukacyjnego, może uczestniczyć 1 rodzic ucznia.

dyr Bożena Rulak

HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021-2022

 

przeczytaj-koniecznie-wyniki-badań

Informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych!

Szanowni Rodzice Uczniów Klas Pierwszych,

informujemy, że składy osobowe klas pierwszych będą wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły przy ul. Kossobudzkiego 7 w dniu 27 sierpnia 2021 r. (piątek) o godz. 12.30. Termin ten podyktowany jest tym, że  jeszcze trwa rekrutacja uzupełniająca i zapisy uzupełniające do klas pierwszych.

Z poważaniem

dyr Bożena Rulak

9788326706189

Wyprawka do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice Przyszłych Pierwszoklasistów!

W związku z tym, że spotkanie informacyjne dla Państwa nie mogło odbyć się w szkole, ze względu na panującą sytuację pandemiczną, przekazujemy Państwu kilka informacji dotyczących organizacji pracy w klasach pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022.

Podstawa programowa będzie realizowana przy pomocy podręczników wydawnictwa Nowa Era, cykl „Elementarz odkrywców”, a z języka angielskiego wydawnictwa „Oxford University Press Polska Sp. z o. o.”, cykl „Explore treetpos1”. Podręczniki wraz z ćwiczeniami do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego dzieci otrzymają w ramach bezpłatnego dostępu uczniów do podręczników szkolnych poprzez wypożyczenie ich z biblioteki szkolnej.
Państwo dokonują zakupu podręcznika do do religii, jeżeli dziecko będzie uczęszczało na te zajęcia edukacyjne. Tytuł podręcznika „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Ponadto kupują Państwo wyprawkę ucznia do klasy pierwszej, którą zamieszczamy poniżej:

WYPRAWKA DO KLASY PIERWSZEJ

Świetlica w szkole czynna jest od 6.30 – 16.30. Zapisy na świetlicę i obiady będą w pierwszym tygodniu września 2021 r. Poniżej zamieszczamy kartę zgłoszenia  do świetlicy szkolnej, a „Regulamin przyjęć” zamieszczony jest w zakładce po lewej stronie „świetlica – dokumentacja”.

Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej

Dyrektor Szkoły wraz z Wychowawcami

pobierz

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy 7 dwujęzycznej w roku szkolnym 2021/2022

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy 7 dwujęzycznej w roku szkolnym 2021/2022:

Lista kandydatów przyjętych do klasy 7 dwujęzycznej

Lista kandydatów nieprzyjętych do klasy 7 dwujęzycznej

W zakładce „Rekrutacja do klasy VII dwujęzycznej” umieszczone są terminy procedury odwoławczej i postępowania uzupełniającego w przypadku, gdy pojawią się wolne miejsca, np., gdy ktoś z kandydatów przyjętych zrezygnuje.

pobierz

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy 7 dwujęzycznej

Poniżej podajemy listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy siódmej dwujęzycznej w roku 2021/2022:

Listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy 7 dwujęzycznej

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do klasy 7 dwujęzycznej

kogucik

„Miała baba koguta”

28 maja w Lucieniu odbył się I Festiwal Pieśni Ludowej „Miała baba koguta”. Naszą szkołę reprezentowała w nim Antonina Burdon z klasy 5c. Wykonała utwór „Lipka” i zajęła I miejsce otrzymując nagrodę Złotego Kogucika.

(więcej…)

pobierz

Dalsza część rekrutacji do klasy 7 dwujęzycznej

W roku szkolnym 2021/2022 klasa 7 dwujęzyczna będzie liczyła 26 uczniów. Zakwalifikowani kandydaci na podstawie wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych w dniach 25-28 czerwca 2021 r. składają w sekretariacie szkoły kserokopie świadectw promocyjnych do klasy siódmej. Komisja rekrutacyjna przeliczy punkty za oceny na podstawie art. 139 USTAWY z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), który brzmi: (więcej…)