Na stałe w kalendarz imprez szkolnych wpisała się uroczystość „Pasowanie na czytelnika”. Jednak zanim ta chwila nadejdzie uczniowie klas pierwszych począwszy od 15 września regularnie przychodzą do biblioteki na zajęcia. Podczas tych spotkań dowiadują się wielu ciekawych rzeczy o bibliotece, o poszanowaniu książek, o zasadach wypożyczeń, o tym jak należy zachować się w bibliotece, itp. Dostają do domu kolorowanki, które obrazują jak należy szanować książki. Podsumowaniem zajęć jest uroczystość „Pasowania na czytelnika”. Tego roku ten moment nastąpił 3 grudnia. Członkowie zespołu redakcyjnego „Trójka na Szóstkę” pod kierunkiem pań: Moniki Bartlewskiej i Grażyny Pyszyńskiej przygotowali krótkie przedstawienie poświęcone książkom. Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania piosenki o Solilandii. Następnie pierwszaki odpowiadały na pytania dotyczące baśni i bajek, a także mogły sprawdzić swoje wiadomości zapamiętane podczas zajęć w bibliotece. Miłym przerywnikiem spotkania była piosenka „Szkolny Rap” w wykonaniu Klaudii Kowalewskiej z klasy VI d. Na zakończenie uczniowie klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę:

„My uczniowie pierwszej klasy

uroczyście przyrzekamy,

że będziemy książki kochać

krzywdy zrobić im nie damy.

I wskazówek i rad książek

będziemy słuchać z uwagą

obowiązki czytelnika

traktować z wielką powagą”.

Przyrzekamy!

Na koniec jeszcze raz wszyscy zaśpiewali Solilandię, a pierwszaki dostały do wklejenia „Prośby książki”.

Fotorelacja w zakładce Galeria / Wydarzenia