Wyniki

Wyniki konkursów XXIII edycji MLP:

gratulacje3

 Piątek 7 kwietnia 2017 r.:

Historia kl. 6.

Język angielski kl. 5.

Język polski kl. 4.

Sobota 8 kwietnia 2017 r.:

Język angielski kl. 6.

Przyroda kl. 5.

 

 Piątek 21 kwietnia 2017 r.:

Edukacja matematyczna kl. 3.

Matematyka kl. 6.

Przyroda kl 4.

Język polski kl. 5.

Sobota 22 kwietnia 2017 r.:

Edukacja polonistyczna kl. 3.

Język angielski kl. 4.

Historia kl. 5.

Język polski kl. 6.

Matematyka kl. 5.

Matematyka kl. 4.

Przyroda kl. 6.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

images

Podsumowanie konkursów XXII MLP

Wyniki konkursów XXII edycji MLP:

gratulacje3

Piątek 15 kwietnia 2016 r.:

Edukacja matematyczna kl. 3

Matematyka kl. 6

Przyroda kl. 4

Język polski kl. 5

Sobota 16 kwietnia 2016 r.:

Historia kl. 5

Język angielski kl. 4

Edukacja polonistyczna kl. 3

Język polski kl. 6

Matematyka kl. 5

Matematyka kl. 4

Przyroda kl. 6

Piątek 22 kwietnia 2016 r.:

Historia kl. 6

Język angielski kl. 5

Język polski kl 4

Sobota 23 kwietnia 2016 r.:

Język angielski kl.6

Przyroda kl. 5

Wyniki konkursów XXI edycji MLP:gartulacje

Piątek 17 kwietnia 2015 r.:

Matematyka kl. 6.

mat6 (Kopiowanie)

Edukacja matematyczna kl. 3

edumat3 (Kopiowanie)

Przyroda kl. 4

przyr4 (Kopiowanie)

Język polski kl. 5

pol5 (Kopiowanie)

Sobota 18 kwietnia 2015 r.:

 Historia kl. 5

hist5 (Kopiowanie)

Język angielski kl. 4

ang4 (Kopiowanie)

 Edukacja polonistyczna kl. 3

edu pol3 (Kopiowanie)

 Matematyka kl. 5

mat5 (Kopiowanie)

Język polski kl. 6

polski6 (Kopiowanie)

Matematyka kl. 4

mat4 (Kopiowanie)

Przyroda kl. 6

przyr6 (Kopiowanie)

Piątek 24 kwietnia 2015 r.:

 Historia kl. 6

hist6 (Kopiowanie)

Język angielski kl. 5

ang5 (Kopiowanie)

Język polski kl. 4

pol4 (Kopiowanie)

Sobota 25 kwietnia 2015 r.

Język angielski kl. 6

ang6 (Kopiowanie)

Przyroda kl. 5

przyr5 (Kopiowanie)

Podsumowanie XXI edycji MLP

Zestawienie ilościowe XXI MLP

Laureaci XXI MLP

Wyniki konkursów XX edycji MLP:

 

Piątek 25 kwietnia 2014 r.:

 

Edukacja matematyczna kl.2

pizap.com13993615841661 (Kopiowanie)

 

Matematyka kl.6

mat6 (Kopiowanie)

 

Język polski kl.5

pol5 (Kopiowanie)

 

Przyroda kl.4

przyr4 (Kopiowanie)

 

Sobota 26 kwietnia 2014 r.:

 

Edukacja polonistyczna kl.2

edupol2 (Kopiowanie)

 

Edukacja matematyczna kl.3

edumat333 (Kopiowanie)

 

Historia kl.5

hist555 (Kopiowanie)

 

Język polski kl.6

pol6 (Kopiowanie)

 

Język angielski kl.6

ang6 (Kopiowanie)

 

Przyroda kl.5

przyr555 (Kopiowanie)

Piątek 9 maja 2014 r.:

Język angielski kl. 5

 

Historia kl. 6

 

Edukacja polonistyczna kl. 3

Język polski kl. 4

Sobota 10 maja 2014 r.:

 

Matematyka kl. 4

 

Matematyka kl. 5

 

Przyroda kl. 6